Handel « SLF – Rury

Handel

Przedstawiamy naszą ofertę z zakresu rur stalowych                               Dodatkowo oferujemy rury do prac hydrotechnicznych, inżynieryjnych: 

• przewodowe bez szwu oraz ze szwem                                                             • przeciskowe
• konstrukcyjne od Ø10,2 do Ø2820                                                                    • przewiertowe
• kotłowe                                                                                                         • do palowania
• rury stalowe przewodowe dla mediów palnych                                                  • osłonowe
• wysokostopowe                                                                                                                                                    GALERIA HANDEL
• instalacyjne czarne i ocynkowane od 3/8” do 5”                    
• precyzyjne od Ø6 do Ø110
• wiertnicze kielichowe od 9 5/8” do 20”                                                                     
• wiertnicze złączkowe od Ø244,5 i Ø339,7                                                          
• do budowy statków od Ø219,1 do Ø508,0

wymagania techniczne:

• odbiór: Zetom, MT, PRS, LR, BV, GL, DNV
• badania udarności od +20 do -40 °C
• szczelność od 8 do 40 Mpa
• wykonanie: PN, DIN, EN, API
• izolacja rur
• materiały hutnicze posiadają znak bezpieczeństwa
 
  

 

ASORTYMENT / NORMA PRZEDMIOTOWA GATUNKI STALI
rury ogólnego zastosowania przewodowe i konstrukcyjne PN-80/H-74219 R35, R45, R55, R65, 18G2A, 22G2A, 10, 20, 35, 45
rury ogólnego zastosowania przewodowe i konstrukcyjne PN-79/H-74244 G235, G295, G355, G390
rury przewodowe o szczególnych wymaganiach wg DIN 1626; DIN 1629 St37.0, St44.0, St52.0
rury konstrukcyjne wg EN 10210-1, PN-EN 10219-1 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S275NH, S355J0H,
S355J2H, S355NH, S460NH
rury przewodowe niestopowe do pracy w temperaturze otoczenia – PN-EN 10216-1, PN-EN 10217-1 P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1,
P265TR2
rury przewodowe stopowe i niestopowe (kotłowe) do pracy w podwyższonych temperaturach – PN-EN 10216-2, PN-EN 10217-5 P195GH, P235GH, P265GH,
rury kotłowe PN-H-74252 K10, K18, 16M, 15HM, 10H2M, 13HMF
rury kotłowe wg DIN 17175 St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63
rury kotłowe BN-84/0648-81 19G2, 19G2FA, 17G2MFA
rury przewodowe dla mediów palnych kl. B – PN-EN 10208-2 L245NB/MB, L290NB/MB, L360NB/MB, L415NB/MB, L450NB/MB, L485NB/MB
rury do budowy statków BN-85/0648-62 R35, R45, A, E
rury na cylindry hydrauliczne PN-H-74248 32HA
rury do obróbki wiórowej BN-85/0648-83 R35, R45, R55, R65, 18G2A
rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali
drobnoziarnistych PN-EN 10216-3
P275NL1, P355N, P355NH, P355NL1
rury do pracy w niskich temperaturach PN-EN 10216-4 P215NL, P265NL
rury ogólnego stosowania ze stali stopowych
i niestopowych – EN10297-1
E235, E275, E315, E355, E275K2, E355K2
rury z ferrytycznych stali stopowych do pracy
w podwyższonych temperaturach wg ASTM A-335
P5, P11, P12, P22, P91, P92
rury do pracy w podwyższonych temperaturach
wg ASTM A-106
A, B, C
rury do pracy w niskich temperaturach wg ASTM A-333 6
rury przewodowe wg ASTM A-53 A, B